logo

Podmienky používania stránky

Spoločnosť Merck zostavila informácie, ktoré nájdeš na tejto stránke, z interných a externých zdrojov profesionálne a podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Budeme sa snažiť ponuku informácií neustále rozširovať a aktualizovať. Informácie obsiahnuté na tejto stránke slúžia len na prezentáciu spoločnosti Merck, jej produktov a služieb. Za úplnosť a správnosť informácií obsiahnutých na tejto stránke však výslovne ani nevýslovne (vyjadrením nevýslovného súhlasu) neručíme. Upozorňujeme, že informácie boli aktuálne ku dňu ich zverejnenia, v súčasnosti však už aktuálne byť nemusia. Z uvedeného dôvodu by si si mala informácie, ktoré nájdeš na tejto stránke, overiť skôr, než ich začneš akýmkoľvek spôsobom využívať.

Poradenstvo uvedené na tejto stránke, najmä v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami a technickými informáciami, si musíš sama overiť. Rovnako si musíš overiť vhodnosť našich produktov v súvislosti s ich plánovaným použitím. V prípade, ak budeš maž záujem o špeciálne rady alebo inštrukcie v súvislosti s našimi produktmi alebo službami, môžeš sa na nás priamo obrátiť. Užívatelia tejto stránky vyjadrujú svoj súhlas s tým, že prístup na stránku a využívanie informácií uvedených na tejto stránke vykonajú na vlastnú zodpovednosť.

Ani spoločnosť Merck, ani tretia strana, podieľajúca sa na vytváraní, výrobe alebo sprostredkovaní tejto stránky, neručia za majetkové škody ani poškodenie zdravia, ak vzniknú na základe návštevy tejto stránky alebo na základe toho, že túto stránku nie je možné navštíviť, ako aj na základe jej používania alebo na základe toho, že stránku nie je možné používať, prípadne na základe skutočnosti, že sa spoľahneš na niektorú informáciu, ktorá je obsahom tejto stránky.
Naspäť hore